Bouwkundig Studiebureau

BETHOS ENGINEERING
Welkom

BETHOS ENGINEERING is een studiebureau in de burgerlijke bouwkunde dat zich richt tot architecten, aannemers en bouwheren. Dit houdt in dat wij uw project, van traditionele woning tot meer complexe structuren, analyseren en berekenen zodat de stabiliteit op een zo economische mogelijke manier gewaarborgd blijft. Tevens zijn wij er van overtuigd dat stabiliteitsstudies veel meer moeten uitgewerkt worden met het oog op maximale efficiëntie en een minimale besteding van manuren bij de uitvoering.

De verschillende uitvoeringswijzen worden steeds met elkaar vergeleken om zo te komen tot de meest geschikte oplossing. De continue wisselwerking tussen architect en ingenieur voor wat betreft dimensionering van balken, platen en kolommen maakt dat Bethos steeds tot een oplossing komt waarbij de draagstructuur in harmonie is met de vaak erg open, ruimtelijke en moderne architectuur. Voor de berekening van uw project maken wij gebruik van de recentste rekensoftware “scia engineer” gecombineerd met een flinke portie gezond verstand.

Als resultaat kunt u overzichtelijke stabiliteitsplannen verwachten waarop de plaats en de dimensies van betonbalken, stalen liggers, kolommen,… aangeduid worden. Van elk betonnen element wordt een detailtekening gemaakt waarop de te plaatsen wapening duidelijk wordt weergegeven teneinde de aannemer toe te laten de werken éénduidig uit te kunnen voeren. Al de te plooien en te knippen wapeningsstaven worden samen gebracht in een overzichtelijke buigstaat.

Om een correcte en realistische calculatie van de werken mogelijk te maken en hierdoor achteraf financiële verrassingen te vermijden, worden de hoeveelheden staal en beton voor alle elementen (balken, platen, kolommen, stalen profielen) afzonderlijk samengevat in een meetstaat beton en staal.
Copyright © 2024 BETHOS Engineering      
Onderdeel van Ingenieus      
Webdevelopment: www.anteron.be